Samenwerken

Plezier voor paard én ruiter, hoe dan?

In de basis eerst communicatie (zie Grondwerk) en bij het rijden Dressuur. Hierdoor krijg je wederzijds begrip en een paard dat in staat is om wat hem gevraagd wordt ook op een goede manier uit te voeren.

Toch gebeurt het vaak dat er tijdens training een meningsverschil ontstaat – het paard wil dat en jij wil wat anders. Hoe kun je dat nou op een goede manier oplossen zonder er een gevecht van te maken? Eerst moet je je afvragen waarom. Waarom reageert het paard zo? Negatieve associaties van eerdere ervaringen of eerdere blessures, het fysiek te moeilijk vinden, een lijf wat moe is of pijn doet. Het paard snapt het niet, het paard ziet het doel er niet van in, het paard is bang, of het paard heeft ooit een andere reactie aangeleerd gekregen dan dat jij wil. Er kunnen een hele hoop redenen zijn dat iets niet loopt zoals je het graag zou willen. Zo veel, dat de enige manier om een oplossing te vinden is om eerst de oorzaak te achterhalen. Dan kun je pas terug naar samenwerking – waar jullie allebei (meer of minder) hetzelfde willen.

Samenwerking is het gesprek aan gaan. Niet letterlijk, maar wel constant te onderhandelen. Niet alleen jouw plannetje volgen maar deze aanpassen naar het paard. Niet vergeten dat deze ook een mening heeft en dingen voelt in zijn lijf. Alleen dan kun je eerlijk trainen. Wie heeft er niet eens horen roepen dat je paard geen respect voor je heeft? Een betere vraag is, heb jij respect voor je paard? Samenwerking kan alleen ontstaan wanneer respect wederzijds is! Daar hoort bij dat je naar je paard blijft kijken en altijd klaar bent om ook eens naar hem te luisteren.

Perfectie bestaat niet, ook niet in jouw hulpen. Ga er dus in eerste instantie vanuit dat een ‘fout’ van het paard miscommunicatie is en niet onwil. Hoe kun je duidelijker communiceren? Ben je tegenstrijdige hulpen aan het geven? Op deze manier zul je problemen veel sneller en met veel minder weerstand opgelost hebben. Leren is altijd een proces, ook voor je paard.

Uiteraard zijn er situaties waarin een paard bepaalde gedragingen niet altijd en overal kan uitvoeren, voor jouw eigen veiligheid, de mensen en paarden om jou heen en de omgeving (en spullen). Dit is een kwestie van het van te voren maken van afspraken en het duidelijk maken van regels. Ook hier kan een paard niet weten wat er van hem verwacht wordt als dat nooit uitgelegd is. Bij het maken van afspraken leg je je grenzen neer – deze blijven altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld – het paard mag niet aan het touw trekken om een hap gras te nemen. Dat betekent dat je, wanneer het paard trekt, altijd hetzelfde reageert, namelijk duidelijk maken dat dat niet de bedoeling is. Neemt het paard een hap terwijl het touw los hangt en jij niet oplet, en je straft hem daarvoor, dan is het geen eerlijke afspraak meer. Uiteraard kun je de ‘regels’ formuleren zoals je wilt, maar dit moet je van te voren bedacht hebben en de tijd nemen om deze uit te leggen aan je paard, zodat deze van te voren weet wat de consequentie is. Op welke manier je een paard wilt benaderen en je training wilt aanpakken is een persoonlijke keuze, maar iedereen heeft afspraken nodig, alleen al om te zorgen dat je paard niet per ongeluk op je tenen gaat staan.